Finance

Na bankovním trhu je v posledních letech docela živo. Novým, často převážně online bankám, se sice zatím nedaří získávat významnější podíl na trhu, nicméně určitě posunují zákaznické očekávání v oblasti servisu i nastavení produktových benefitů. Na bankovním trhu tak zesiluje konkurence a i ostatní tradiční banky přicházejí se stále výhodnějšími produkty a produktovými balíčky včetně odměňování věrných a bonitních zákazníků.
V minulých letech byl boj o zákazníka veden v oblasti nabízení výhodných termínovaných a spořících účtů, v současné době je akviziční snaha směřována především do konsolidace půjček a úvěrů. Banky také pokračují ve využívání nových technologií, jako jsou např. bezkontaktní platby, správa financí přes mobilní telefony, atd.

Z výzkumů Ipsosu

„více než polovina zákazníků 54 % neví, kolik platí na poplatcích měsíčně za vedení svého běžného účtu“

Zdroj: Ipsos Censydiam studie na bankovní trh, 2014


Ipsos Finance tým

Jsme leaderem výzkumu ve finančním sektoru. Náš tým zahrnující několik výzkumných týmů, pomáhá již více než 20 let našim klientům v bankách, pojišťovnách, spořitelnách a dalších finančních institucích.
Díky tomu disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a především benchmarky v oblastech spokojenosti a loajality zákazníků, rozhodovacího procesu při pořizování finančních produktů, zásahu a efektivity ATL i BTL kampaní, Touchpoints managementu atp. Pro naše klienty provádíme i implementaci výzkumných zjištění do procesů společnosti, nastavujeme akční plány pomocí procesních map a auditů (více viz CEM divize).
O finančním trhu evidujeme velké množství dat, a to jak o chování zákazníků, tak o nabídkách bank a dalších finančních institucí, které poskytujeme našim partnerům zdarma. Disponujeme také řadou volně prodejních studií, například segmentací bankovního trhu na základě potřeb zákazníků.

 


Hlavní témata projektů ve finančním sektoru:

Spokojenost a loajalita klientů  / segmentace zákazníků

 • Okamžitá spokojenost klientů na Touchpoints, optimálně pomocí IVR nebo jiných automatických metod sběru dat.
 • Dlouhodobá spokojenost a loajalita k bance.
 • CEM, CRM, akční plány a procesní audity.
 • Datamining – napojování výzkumných dat do CRM.
 • Segmentace zákazníků na základě potřeb klientů (Censydiam).
 • Návrh / optimalizace věrnostního programu.

Komunikace

 • Testování kampaní (všechny mediatypy), posilování efektivity kampaně.
 • Řízení značky, image značky.
 • Social listening, neuro měření.

Optimalizace produktů

 • Optimalizace produktových balíčků.
 • Segmentování trhu na základě produktových potřeb.
 • Vytváření nových produktových konceptů.

Pricing

 • Monitoring cen produktů na trhu.
 • Cenová citlivost zákazníků, cenová optimalizace.

Distribuce / prodej

 • Měření výkonu interní i externí prodejní sítě.
 • Analýza potenciálu pro cross sell.
 • Školení finančních poradců.


Kontakt:

Michal Straka

Michal Straka

Product & Business Development Director
michal.straka@ipsos.com
GSM: +420 731 534 206

Lucie Osobová


Lucie Osobová

Account Director Ipsos Loyalty
lucie.osobova@ipsos.com
GSM: +420 604 612 696

Lenka Sazmová


Lenka Sazmová

Account Director Ipsos Marketing
lenka.sazmova@ipsos.com
GSM: +420 724 185 825

Finance

Na bankovním trhu je v posledních letech docela živo. Novým, často převážně online bankám, se sice zatím nedaří získávat významnější podíl na trhu, nicméně určitě posunují zákaznické očekávání v oblasti servisu i nastavení produktových benefitů. Na bankovním trhu tak zesiluje konkurence a i ostatní tradiční banky přicházejí se stále výhodnějšími produkty a produktovými balíčky včetně odměňování věrných a bonitních zákazníků.
V minulých letech byl boj o zákazníka veden v oblasti nabízení výhodných termínovaných a spořících účtů, v současné době je akviziční snaha směřována především do konsolidace půjček a úvěrů. Banky také pokračují ve využívání nových technologií, jako jsou např. bezkontaktní platby, správa financí přes mobilní telefony, atd.

Z výzkumů Ipsosu

„více než polovina zákazníků 54 % neví, kolik platí na poplatcích měsíčně za vedení svého běžného účtu“

Zdroj: Ipsos Censydiam studie na bankovní trh, 2014


Ipsos Finance tým

Jsme leaderem výzkumu ve finančním sektoru. Náš tým zahrnující několik výzkumných týmů, pomáhá již více než 20 let našim klientům v bankách, pojišťovnách, spořitelnách a dalších finančních institucích.
Díky tomu disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a především benchmarky v oblastech spokojenosti a loajality zákazníků, rozhodovacího procesu při pořizování finančních produktů, zásahu a efektivity ATL i BTL kampaní, Touchpoints managementu atp. Pro naše klienty provádíme i implementaci výzkumných zjištění do procesů společnosti, nastavujeme akční plány pomocí procesních map a auditů (více viz CEM divize).
O finančním trhu evidujeme velké množství dat, a to jak o chování zákazníků, tak o nabídkách bank a dalších finančních institucí, které poskytujeme našim partnerům zdarma. Disponujeme také řadou volně prodejních studií, například segmentací bankovního trhu na základě potřeb zákazníků.

 


Hlavní témata projektů ve finančním sektoru:

Spokojenost a loajalita klientů  / segmentace zákazníků

 • Okamžitá spokojenost klientů na Touchpoints, optimálně pomocí IVR nebo jiných automatických metod sběru dat.
 • Dlouhodobá spokojenost a loajalita k bance.
 • CEM, CRM, akční plány a procesní audity.
 • Datamining – napojování výzkumných dat do CRM.
 • Segmentace zákazníků na základě potřeb klientů (Censydiam).
 • Návrh / optimalizace věrnostního programu.

Komunikace

 • Testování kampaní (všechny mediatypy), posilování efektivity kampaně.
 • Řízení značky, image značky.
 • Social listening, neuro měření.

Optimalizace produktů

 • Optimalizace produktových balíčků.
 • Segmentování trhu na základě produktových potřeb.
 • Vytváření nových produktových konceptů.

Pricing

 • Monitoring cen produktů na trhu.
 • Cenová citlivost zákazníků, cenová optimalizace.

Distribuce / prodej

 • Měření výkonu interní i externí prodejní sítě.
 • Analýza potenciálu pro cross sell.
 • Školení finančních poradců.


Kontakt:

Michal Straka

Michal Straka

Product & Business Development Director
michal.straka@ipsos.com
GSM: +420 731 534 206

Lucie Osobová


Lucie Osobová

Account Director Ipsos Loyalty
lucie.osobova@ipsos.com
GSM: +420 604 612 696

Lenka Sazmová


Lenka Sazmová

Account Director Ipsos Marketing
lenka.sazmova@ipsos.com
GSM: +420 724 185 825

Finance

Na bankovním trhu je v posledních letech docela živo. Novým, často převážně online bankám, se sice zatím nedaří získávat významnější podíl na trhu, nicméně určitě posunují zákaznické očekávání v oblasti servisu i nastavení produktových benefitů. Na bankovním trhu tak zesiluje konkurence a i ostatní tradiční banky přicházejí se stále výhodnějšími produkty a produktovými balíčky včetně odměňování věrných a bonitních zákazníků.
V minulých letech byl boj o zákazníka veden v oblasti nabízení výhodných termínovaných a spořících účtů, v současné době je akviziční snaha směřována především do konsolidace půjček a úvěrů. Banky také pokračují ve využívání nových technologií, jako jsou např. bezkontaktní platby, správa financí přes mobilní telefony, atd.

Z výzkumů Ipsosu

„více než polovina zákazníků 54 % neví, kolik platí na poplatcích měsíčně za vedení svého běžného účtu“

Zdroj: Ipsos Censydiam studie na bankovní trh, 2014


Ipsos Finance tým

Jsme leaderem výzkumu ve finančním sektoru. Náš tým zahrnující několik výzkumných týmů, pomáhá již více než 20 let našim klientům v bankách, pojišťovnách, spořitelnách a dalších finančních institucích.
Díky tomu disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a především benchmarky v oblastech spokojenosti a loajality zákazníků, rozhodovacího procesu při pořizování finančních produktů, zásahu a efektivity ATL i BTL kampaní, Touchpoints managementu atp. Pro naše klienty provádíme i implementaci výzkumných zjištění do procesů společnosti, nastavujeme akční plány pomocí procesních map a auditů (více viz CEM divize).
O finančním trhu evidujeme velké množství dat, a to jak o chování zákazníků, tak o nabídkách bank a dalších finančních institucí, které poskytujeme našim partnerům zdarma. Disponujeme také řadou volně prodejních studií, například segmentací bankovního trhu na základě potřeb zákazníků.

 


Hlavní témata projektů ve finančním sektoru:

Spokojenost a loajalita klientů  / segmentace zákazníků

 • Okamžitá spokojenost klientů na Touchpoints, optimálně pomocí IVR nebo jiných automatických metod sběru dat.
 • Dlouhodobá spokojenost a loajalita k bance.
 • CEM, CRM, akční plány a procesní audity.
 • Datamining – napojování výzkumných dat do CRM.
 • Segmentace zákazníků na základě potřeb klientů (Censydiam).
 • Návrh / optimalizace věrnostního programu.

Komunikace

 • Testování kampaní (všechny mediatypy), posilování efektivity kampaně.
 • Řízení značky, image značky.
 • Social listening, neuro měření.

Optimalizace produktů

 • Optimalizace produktových balíčků.
 • Segmentování trhu na základě produktových potřeb.
 • Vytváření nových produktových konceptů.

Pricing

 • Monitoring cen produktů na trhu.
 • Cenová citlivost zákazníků, cenová optimalizace.

Distribuce / prodej

 • Měření výkonu interní i externí prodejní sítě.
 • Analýza potenciálu pro cross sell.
 • Školení finančních poradců.


Kontakt:

Michal Straka

Michal Straka

Product & Business Development Director
michal.straka@ipsos.com
GSM: +420 731 534 206

Lucie Osobová


Lucie Osobová

Account Director Ipsos Loyalty
lucie.osobova@ipsos.com
GSM: +420 604 612 696

Lenka Sazmová


Lenka Sazmová

Account Director Ipsos Marketing
lenka.sazmova@ipsos.com
GSM: +420 724 185 825

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura