Healthcare

Farmaceutický trh čelí stále novým výzvám a změnám, významní výrobci jsou nuceni pracovat se širším produktovým portfoliem různých typů přípravků, přizpůsobovat se „generifikaci“ trhů, zvyšuje se tlak na efektivitu propagace a marketingové komunikace. V tomto prostředí roste význam nových způsobů komunikace se zákazníky, které se na jednu stranu rozšiřují a na druhou stranu přizpůsobují specifickým potřebám a požadavkům zdravotnických zařízení. Zároveň s tím dochází v trojúhelníku lékař – pacient – lékárník k posunům v rozhodování o léčbě. Pomalu se mění role lékáren, které aktivněji vstupují do procesu léčby, jak prostřednictvím OTC, tak i generických preparátů. Současně se vyvíjí i role pacienta, jeho vliv na rozhodování o léčbě roste, stejně jako jeho očekávání a nároky na práci lékařů a zdravotnického personálu. Prostředí je trvale celkově velmi dynamické.

Z výzkumů Ipsosu

99 % ambulantních lékařů využívá pro svou práci internet, ale pouze 41 % lékařů má zkušenost se stávajícími systémy elektronické zdravotní dokumentace, přičemž většina z nich do ní pouze nahlíží.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014

96 % lékařů sleduje a používá webové stránky svých lokálních odborných společností.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014

29 % zákazníků lékárny se rozhodne na základě doporučení lékárníka při koupi volně prodejných přípravků. Význam role lékárníka se neustále zvyšuje a orientace v potřebách lékárníků se stává konkurenční výhodou.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014


Ipsos Healthcare tým

Zaměřujeme se na podporu farmaceutických výrobců při jejich strategických a marketingových rozhodnutích. Měříme výsledky jejich aktivit na trhu a pomáháme predikovat budoucí vývoj a trendy. Celosvětově jsme významným partnerem všech důležitých globálních společností a naše expertíza slouží jako seriózní podklad pro jejich strategická rozhodování. Jsme globální společností s lokální expertízou.


Příklady studií/projektů realizovaných v RX i OTC segmentech:

Multi-Channels-Communications Marketing Study

 • Identifikace a měření významu klasických i nových komunikačních kanálů pro pozici značky na trhu ve vztahu k jejímu market share.
 • Na základě výsledků analýzy ve vztahu k market share lze optimalizovat celkové komunikační marketingové portofolio a lépe alokovat finanční zdroje.

Měření marketingové efektivity – produkt, sales force a celkové komunikační portfolio

 • Výzkumný nástroj pro měření efektivity marketingových aktivit a pozice značky na trhu. Analýza poskytne informaci o charakteru trhu, na kterém se produkt pohybuje, predikuje budoucí marketingový potenciál a měří efekt obsahu i formy marketingové komunikace. Vše ve vztahu k market share produktu.
 • Výstupem je změření účelnosti marketingových investic a jejich jednotlivých složek, zároveň je vhodné získat vodítko pro budoucí strategii či taktiku.

Typologie a segmentace cílových zákazníků

 • Výzkum a analýza poskytnou typologii a umožní segmentaci zákazníků dle jejich reálných očekávání a potřeb, přizpůsobí formu i obsah komunikace dle profilového charakteru cílového zákazníka.
 • Konečným výstupem je precizní typologie, popis jednotlivých segmentů a zároveň kategorizace konkrétního zákazníka do segmentu dle jeho profilového charakteru a potřeb.

Analýzy potenciálu nových produktů – originály, brandovaná generika, biosimilars, OTC

 • Komplexní pre-launch analýza situace před vstupem nového produktu na trh a měření jeho potenciálu při alternativních komunikačních strategiích.
 • Tvorba marketingových plánů, optimalizace nákladů komunikační strategie a testování propagačního konceptu, jeho formy i obsahu jsou nejčastějším důvodem realizace tohoto typu výzkumu.

Role lékáren v rozhodovacím procesu a význam generické substituce

 • Analýza rozhodovacího procesu při nákupu volně prodejných léčivých prostředků – role reklamy a různých zdrojů informací versus vliv lékárníka. Chování lékáren a jejich strategie na OTC i generickém RX trhu ve vztahu k možnostem generické substituce.
 • Analýza pomůže při rozhodování o alokaci finančních prostředků a lidských zdrojů do lékárenského segmentu pro oblast OTC a RX, včetně cross-selling strategie.


Kontakt:

Michal Kudernatsch

Michal Kudernatsch

Executive Director Ipsos Healthcare
michal.kudernatsch@ipsos.com
GSM: +420 603 448 256

Healthcare

Farmaceutický trh čelí stále novým výzvám a změnám, významní výrobci jsou nuceni pracovat se širším produktovým portfoliem různých typů přípravků, přizpůsobovat se „generifikaci“ trhů, zvyšuje se tlak na efektivitu propagace a marketingové komunikace. V tomto prostředí roste význam nových způsobů komunikace se zákazníky, které se na jednu stranu rozšiřují a na druhou stranu přizpůsobují specifickým potřebám a požadavkům zdravotnických zařízení. Zároveň s tím dochází v trojúhelníku lékař – pacient – lékárník k posunům v rozhodování o léčbě. Pomalu se mění role lékáren, které aktivněji vstupují do procesu léčby, jak prostřednictvím OTC, tak i generických preparátů. Současně se vyvíjí i role pacienta, jeho vliv na rozhodování o léčbě roste, stejně jako jeho očekávání a nároky na práci lékařů a zdravotnického personálu. Prostředí je trvale celkově velmi dynamické.

Z výzkumů Ipsosu

99 % ambulantních lékařů využívá pro svou práci internet, ale pouze 41 % lékařů má zkušenost se stávajícími systémy elektronické zdravotní dokumentace, přičemž většina z nich do ní pouze nahlíží.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014

96 % lékařů sleduje a používá webové stránky svých lokálních odborných společností.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014

29 % zákazníků lékárny se rozhodne na základě doporučení lékárníka při koupi volně prodejných přípravků. Význam role lékárníka se neustále zvyšuje a orientace v potřebách lékárníků se stává konkurenční výhodou.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014


Ipsos Healthcare tým

Zaměřujeme se na podporu farmaceutických výrobců při jejich strategických a marketingových rozhodnutích. Měříme výsledky jejich aktivit na trhu a pomáháme predikovat budoucí vývoj a trendy. Celosvětově jsme významným partnerem všech důležitých globálních společností a naše expertíza slouží jako seriózní podklad pro jejich strategická rozhodování. Jsme globální společností s lokální expertízou.


Příklady studií/projektů realizovaných v RX i OTC segmentech:

Multi-Channels-Communications Marketing Study

 • Identifikace a měření významu klasických i nových komunikačních kanálů pro pozici značky na trhu ve vztahu k jejímu market share.
 • Na základě výsledků analýzy ve vztahu k market share lze optimalizovat celkové komunikační marketingové portofolio a lépe alokovat finanční zdroje.

Měření marketingové efektivity – produkt, sales force a celkové komunikační portfolio

 • Výzkumný nástroj pro měření efektivity marketingových aktivit a pozice značky na trhu. Analýza poskytne informaci o charakteru trhu, na kterém se produkt pohybuje, predikuje budoucí marketingový potenciál a měří efekt obsahu i formy marketingové komunikace. Vše ve vztahu k market share produktu.
 • Výstupem je změření účelnosti marketingových investic a jejich jednotlivých složek, zároveň je vhodné získat vodítko pro budoucí strategii či taktiku.

Typologie a segmentace cílových zákazníků

 • Výzkum a analýza poskytnou typologii a umožní segmentaci zákazníků dle jejich reálných očekávání a potřeb, přizpůsobí formu i obsah komunikace dle profilového charakteru cílového zákazníka.
 • Konečným výstupem je precizní typologie, popis jednotlivých segmentů a zároveň kategorizace konkrétního zákazníka do segmentu dle jeho profilového charakteru a potřeb.

Analýzy potenciálu nových produktů – originály, brandovaná generika, biosimilars, OTC

 • Komplexní pre-launch analýza situace před vstupem nového produktu na trh a měření jeho potenciálu při alternativních komunikačních strategiích.
 • Tvorba marketingových plánů, optimalizace nákladů komunikační strategie a testování propagačního konceptu, jeho formy i obsahu jsou nejčastějším důvodem realizace tohoto typu výzkumu.

Role lékáren v rozhodovacím procesu a význam generické substituce

 • Analýza rozhodovacího procesu při nákupu volně prodejných léčivých prostředků – role reklamy a různých zdrojů informací versus vliv lékárníka. Chování lékáren a jejich strategie na OTC i generickém RX trhu ve vztahu k možnostem generické substituce.
 • Analýza pomůže při rozhodování o alokaci finančních prostředků a lidských zdrojů do lékárenského segmentu pro oblast OTC a RX, včetně cross-selling strategie.


Kontakt:

Michal Kudernatsch

Michal Kudernatsch

Executive Director Ipsos Healthcare
michal.kudernatsch@ipsos.com
GSM: +420 603 448 256

Healthcare

Farmaceutický trh čelí stále novým výzvám a změnám, významní výrobci jsou nuceni pracovat se širším produktovým portfoliem různých typů přípravků, přizpůsobovat se „generifikaci“ trhů, zvyšuje se tlak na efektivitu propagace a marketingové komunikace. V tomto prostředí roste význam nových způsobů komunikace se zákazníky, které se na jednu stranu rozšiřují a na druhou stranu přizpůsobují specifickým potřebám a požadavkům zdravotnických zařízení. Zároveň s tím dochází v trojúhelníku lékař – pacient – lékárník k posunům v rozhodování o léčbě. Pomalu se mění role lékáren, které aktivněji vstupují do procesu léčby, jak prostřednictvím OTC, tak i generických preparátů. Současně se vyvíjí i role pacienta, jeho vliv na rozhodování o léčbě roste, stejně jako jeho očekávání a nároky na práci lékařů a zdravotnického personálu. Prostředí je trvale celkově velmi dynamické.

Z výzkumů Ipsosu

99 % ambulantních lékařů využívá pro svou práci internet, ale pouze 41 % lékařů má zkušenost se stávajícími systémy elektronické zdravotní dokumentace, přičemž většina z nich do ní pouze nahlíží.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014

96 % lékařů sleduje a používá webové stránky svých lokálních odborných společností.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014

29 % zákazníků lékárny se rozhodne na základě doporučení lékárníka při koupi volně prodejných přípravků. Význam role lékárníka se neustále zvyšuje a orientace v potřebách lékárníků se stává konkurenční výhodou.

Zdroj: Ipsos Healthcare Monitor, 2014


Ipsos Healthcare tým

Zaměřujeme se na podporu farmaceutických výrobců při jejich strategických a marketingových rozhodnutích. Měříme výsledky jejich aktivit na trhu a pomáháme predikovat budoucí vývoj a trendy. Celosvětově jsme významným partnerem všech důležitých globálních společností a naše expertíza slouží jako seriózní podklad pro jejich strategická rozhodování. Jsme globální společností s lokální expertízou.


Příklady studií/projektů realizovaných v RX i OTC segmentech:

Multi-Channels-Communications Marketing Study

 • Identifikace a měření významu klasických i nových komunikačních kanálů pro pozici značky na trhu ve vztahu k jejímu market share.
 • Na základě výsledků analýzy ve vztahu k market share lze optimalizovat celkové komunikační marketingové portofolio a lépe alokovat finanční zdroje.

Měření marketingové efektivity – produkt, sales force a celkové komunikační portfolio

 • Výzkumný nástroj pro měření efektivity marketingových aktivit a pozice značky na trhu. Analýza poskytne informaci o charakteru trhu, na kterém se produkt pohybuje, predikuje budoucí marketingový potenciál a měří efekt obsahu i formy marketingové komunikace. Vše ve vztahu k market share produktu.
 • Výstupem je změření účelnosti marketingových investic a jejich jednotlivých složek, zároveň je vhodné získat vodítko pro budoucí strategii či taktiku.

Typologie a segmentace cílových zákazníků

 • Výzkum a analýza poskytnou typologii a umožní segmentaci zákazníků dle jejich reálných očekávání a potřeb, přizpůsobí formu i obsah komunikace dle profilového charakteru cílového zákazníka.
 • Konečným výstupem je precizní typologie, popis jednotlivých segmentů a zároveň kategorizace konkrétního zákazníka do segmentu dle jeho profilového charakteru a potřeb.

Analýzy potenciálu nových produktů – originály, brandovaná generika, biosimilars, OTC

 • Komplexní pre-launch analýza situace před vstupem nového produktu na trh a měření jeho potenciálu při alternativních komunikačních strategiích.
 • Tvorba marketingových plánů, optimalizace nákladů komunikační strategie a testování propagačního konceptu, jeho formy i obsahu jsou nejčastějším důvodem realizace tohoto typu výzkumu.

Role lékáren v rozhodovacím procesu a význam generické substituce

 • Analýza rozhodovacího procesu při nákupu volně prodejných léčivých prostředků – role reklamy a různých zdrojů informací versus vliv lékárníka. Chování lékáren a jejich strategie na OTC i generickém RX trhu ve vztahu k možnostem generické substituce.
 • Analýza pomůže při rozhodování o alokaci finančních prostředků a lidských zdrojů do lékárenského segmentu pro oblast OTC a RX, včetně cross-selling strategie.


Kontakt:

Michal Kudernatsch

Michal Kudernatsch

Executive Director Ipsos Healthcare
michal.kudernatsch@ipsos.com
GSM: +420 603 448 256

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura