IPSOS Healthcare

IPSOS Healthcare

IPSOS Healthcare

Globální metrika
značky na etickém trhu

Tento výzkumný koncept je celosvětově největším komerčně využívaným nástrojem na měření pozice brandovaného produktu na etickém trhu.

Jeho metrika vychází z benchmarkovaných dlouhodobě testovaných parametrů. Profilace přípravků - attribute tracking identifikuje pozici přípravku na trhu, kontroluje implementaci marketingové strategie.

Brand Vision

4.000+

lékařů

200.000

pacientů

34

zemí

20

terapeutických
oblastí

 

Analytický nástroj mapující
pacientské toky a rozhodovatele
(stakeholdery) o léčbě

Standardizovaná analýza pacientských toků v multiplikovaném prostředí zdravotního systému a analýza rozhodovacích pravomocí.

Modulová struktura nástroje poskytuje flexibilitu v alokaci investovaných prostředků.

Healthcare Dynamics Model

4.000+

lékařů

200.000

pacientů

34

zemí

20

terapeutických
oblastí

 

GSTM poskytuje ohromný rozsah pacientských dat z významných terapeutických oblastí diabetu, onkologie, virologie, autoimunitního systému, dyslipidémie, různých kardiovaskulárních onemocnění, léčby cystické fibrózy, CHOPN, astmatu, Alzheimerovy choroby apod.

Jde o globální terapeutický datový zdroj, ve vztahu k postupům léčby, pacientské typologii a dalším medicínským hlediskům. Zároveň přináší cenné informace o rozsahu, kompetitivní struktuře a potenciálech jednotlivých trhů.

diabetes centre

4.000+

lékařů

200.000

pacientů

34

zemí

20

terapeutických
oblastí

 

4.000+

lékařů

200.000

pacientů

34

zemí

20

terapeutických
oblastí

Měření drivers preskripčního chování, efektivity jednotlivých složek komunikačního mixu jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy. Predikce marketingového potenciálu produktu.

Product Management Diagnostics (PMD) & Launch Management (LM) – komplexní výzkumné nástroje, které zevrubně analyzují pozici produktu ve vybraném segmentu trhu. Vedle základní informace o situaci na trhu umožňuje zjistit skutečné faktory, které ovlivňují preskripční chování, a stanovit jejich hierarchii. PMD pracuje se stávajícími produkty na trhu. LM je nástroj založený na stejném principu, v situaci launche nového produktu.

Stavebnicové uspořádání poskytuje možnost optimalizace nákladů a výstupů výzkumu. Lze aplikovat různá témata v rámci jednotlivých modulů – například patient flow, léčebná schémata, on-off-label RX, Predikční Marketingové Indikátory (PMI), typologie & segmentace & targeting, testy cenové a doplatkové citlivosti atd.

ipsos indikátory

ipsos indikátory

 

200.000

pacientů

34

zemí

20

terapeutických
oblastí

4.000+

lékařů

Realizujeme různé varianty recall výzkumů mezi lékaři na exkluzivním ad hoc základě. Stavebnicový charakter 3S (Sale Success Suite) umožňuje kombinaci standardních podob recallu s analytickými ukazateli, které hlouběji měří efektivitu sales force.

Máme dlouholetou zkušenost s realizací široké škály ad hoc výzkumů v RX / OTC, kvalitativních i kvantitativních, od cenových/doplatkových testů v RX segmentu, přes OTC usage&attitudes, k analýze nákupního chování a míry doporučování v lékárnách.

Disponujeme velkým panelem lékařů ochotných ke spolupráci, zároveň reflektujeme cíle klienta. Realizujeme výzkumy v ČR a SR, pravidelně koordinujeme healthcare výzkumy v regionu střední, východní a také západní Evropy.

Standardní i 
nestandardní monitor efektu
práce sales force a široká škála
ad hoc exkluzivních výzkumů

IPSOS Healthcare

IPSOS Healthcare

 

+420 603 448 256

michal.kudernatsch@ipsos.com

+420 777 487 582

jana.bryknarova@ipsos.com

+420 725 375 317

sucha.lenka@ipsos.com

Michal Kudernatsch

Michal Kudernatsch

Executive Director Ipsos Healthcare

Jana Bryknarová

Jana Bryknarová

Account Manager Ipsos Healthcare

Lenka Suchá

Lenka Suchá

Account Manager Ipsos Healthcare

IPSOS Healthcare

 

Analytický nástroj mapující pacientské toky a rozhodovatele (stakeholdery) o léčbě

Standardizovaná analýza pacientských toků v multiplikovaném prostředí zdravotního systému a analýza rozhodovacích pravomocí.

Modulová struktura nástroje poskytuje flexibilitu v alokaci investovaných prostředků.

Analytický nástroj mapující pacientské toky a rozhodovatele (stakeholdery) o léčbě

Standardizovaná analýza pacientských toků v multiplikovaném prostředí zdravotního systému a analýza rozhodovacích pravomocí.

Modulová struktura nástroje poskytuje flexibilitu v alokaci investovaných prostředků.

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura