IPSOS Observer

IPSOS Observer

IPSOS Observer

Rychlá a vysoce kvalitní
metoda sběru dat

CATI

CATI

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Naše call-centrum sídlí v centru Prahy, v budově Ipsos, ve Slovanském domě. Zaměstnáváme operátory na HPP i formou DPP. Efektivita fungování call-centra je založena na propracovaném SW / HW a několika stupňovém školení tazatelů a supervizorů. Dlouhodobě dosahujeme stabilní návratnosti (ochoty respondentů odpovídat na naše otázky).

 • Telefonické dotazování je rychlá a vysoce spolehlivá metoda sběru dat.
 • Nahráváme všechny telefonáty.
 • Reprezentativní výběry i volání na úzce profilované databáze.
 • B2C / B2B.
 • Možnost přehrávání audio ukázek.
 

CATI

FACE 2 FACE

Osobní dotazování pomocí
notebooku nebo tabletu je
řešení pro komplexní výzkum

CO NÁS ODLIŠUJE 


Jako jedna z prvních agentur monitorujeme tazatele pomocí GPS a nahráváme všechny rozhovory – náhodně vybrané části. Podle povahy výzkumu využíváme pro kladení otázek a zaznamenávání odpovědí tablety nebo notebooky. Zaměstnáváme tazatele na HPP i formou DPP. Efektivita fungování F2F dotazování je založena na propracovaném SW a několikastupňovém školení tazatelů a oblastních koordinátorů. Dlouhodobě dosahujeme stabilní návratnosti (ochoty respondentů odpovídat na naše otázky).

 • Osobní dotazování umožňuje strávit s respondentem více času, na místě, ve kterém se cítí komfortně a v čase, který má pro výzkum vyhrazený.
 • Nahráváme všechny rozhovory.
 • Reprezentativní výběry i dotazování na úzce profilované cílové skupiny nebo na databázi.
 • B2C / B2B.
 • Možnost přehrávání audio a video ukázek.
 • Monitoring polohy tazatele (GPS).
 

Cenově efektivní a rychlá metoda
výzkumu s možným zaměřením na úzké cílové skupiny

 • Respondent odpovídá na otázky v čase, který mu nejvíce vyhovuje. Své odpovědi zaznamenává do počítače nebo na smartphonu do uživatelsky příjemného a přehledného online dotazníku.
 • Respondentem chápeme člověka, který je registrovaný v našem panelu a o kterém známe více než sto pravidelně aktualizovaných údajů z oblasti spotřebního chování a životního stylu.
 • Díky znalostem, které o respondentovi známe, můžeme dotazníky cílit na konkrétní cílové skupiny, aniž bychom museli provést screening nebo rekrutaci předem.
 • Reprezentativní výběry i dotazování na úzce profilované databáze
 • B2C / B2B
 • Možnost přehrávání audio a video ukázek
 • Monitoring chování respondenta během dotazování: délka vyplňování, logické kontroly

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Rozsáhlá znalost respondentů v panelu, identifikace pomocí několika unikátních informací (jméno, telefon, adresa, číslo účtu). Návratnost odpovědí 6090 %. Kontinuální kontroly dat a čištění panelu.

CATI

ONLINE

 

Cenově efektivní a rychlá metoda výzkumu na databázích klienta

CATI

CAWI

 • Respondent odpovídá na otázky v čase, který mu nejvíce vyhovuje. Své odpovědi zaznamenává do počítače nebo na smartphonu do uživatelsky příjemného a přehledného online dotazníku.
 • B2C / B2B
 • Možnost přehrávání audio a video ukázek
 • Monitoring chování respondenta během dotazování: délka vyplňování, logické kontroly
 • Telefonický nebo online reminder
 

Jaké jsou mezinárodní trendy?

Prostřednictvím Global @dvisoru zjišťujeme užívání značek a služeb, provádíme měření reputace a risk management, zjištění míry důvěry v ekonomiku, plánování krizového managementu a strategie, zjišťování dopadu mediálních kampaní, předpovídání trendu v dané oblasti, monitorování veřejného mínění a následnou publikaci v médiích.

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Global @dvisor je unikátní mezinárodní benchmarková studie, která umožňuje srovnání v globálním měřítku.

18.000 

rozhovorů
měsíčně

say

24 

zemí světa

Global @dvisor je využíván ke zjišťování klíčových otázek s celosvětovou důležitostí. Jedná se o syndikovanou mezinárodní studii určenou jak pro klienty, tak pro média.

Kromě standardizovaných otázek si klienti mohou do dotazníku přidávat vlastní otázky nebo se zaměřit na vybrané země v Global @dvisoru (např. evropské). Země, které jsou standardní součástí Global @dvisoru: USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Francie, Velká Británie, Německo, Maďarsko, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Polsko, Rusko, Saudská Arábie, JAR, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Turecko.
Pro ČR je realizován sběr dat na vyžádání a to na Ipsos on-line panelu.

 

Pořizování
dat do elektronické podoby
a jejich správa

digitalizace papírových formulářů

DIGITALIZACE

 • Digitalizace papírových formulářů, textů apod.
 • Správa pořízené databáze.
 • Napojení a tvorba CRM systémů.
 • Analýza dat, tvorba notifikačních událostí a reportů.
 • Online web reporting.
 

+420 778 448 416

petra.pivonkova@ipsos.com

+420 724 601 221

vladimir.bodlak@ipsos.com

Petra Pivonkova

Petra Pivonkova

Account Director Ipsos Observer

Vladimir Bodlak

Vladimir Bodlak

Senior Account Manager Ipsos Observer

IPSOS Observer

 

Pořizování dat do elektronické podoby a jejich správa

 • Digitalizace papírových formulářů, textů apod.
 • Správa pořízené databáze.
 • Napojení a tvorba CRM systémů.
 • Analýza dat, tvorba notifikačních událostí a reportů.
 • Online web reporting.

Pořizování dat do elektronické podoby a jejich správa

 • Digitalizace papírových formulářů, textů apod.
 • Správa pořízené databáze.
 • Napojení a tvorba CRM systémů.
 • Analýza dat, tvorba notifikačních událostí a reportů.
 • Online web reporting.

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura