IPSOS Observer

IPSOS Observer

IPSOS Observer

Rychlá a vysoce kvalitní
metoda sběru dat

CATI

CATI

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Naše call-centrum sídlí v centru Prahy, v budově Ipsos, ve Slovanském domě. Zaměstnáváme operátory na HPP i formou DPP. Efektivita fungování call-centra je založena na propracovaném SW / HW a několika stupňovém školení tazatelů a supervizorů. Dlouhodobě dosahujeme stabilní návratnosti (ochoty respondentů odpovídat na naše otázky).

 • Telefonické dotazování je rychlá a vysoce spolehlivá metoda sběru dat.
 • Nahráváme všechny telefonáty.
 • Reprezentativní výběry i volání na úzce profilované databáze.
 • B2C / B2B.
 • Možnost přehrávání audio ukázek.
 

CATI

FACE 2 FACE

Osobní dotazování pomocí
notebooku nebo tabletu je
řešení pro komplexní výzkum

CO NÁS ODLIŠUJE 


Jako jedna z prvních agentur monitorujeme tazatele pomocí GPS a nahráváme všechny rozhovory – náhodně vybrané části. Podle povahy výzkumu využíváme pro kladení otázek a zaznamenávání odpovědí tablety nebo notebooky. Zaměstnáváme tazatele na HPP i formou DPP. Efektivita fungování F2F dotazování je založena na propracovaném SW a několikastupňovém školení tazatelů a oblastních koordinátorů. Dlouhodobě dosahujeme stabilní návratnosti (ochoty respondentů odpovídat na naše otázky).

 • Osobní dotazování umožňuje strávit s respondentem více času, na místě, ve kterém se cítí komfortně a v čase, který má pro výzkum vyhrazený.
 • Nahráváme všechny rozhovory.
 • Reprezentativní výběry i dotazování na úzce profilované cílové skupiny nebo na databázi.
 • B2C / B2B.
 • Možnost přehrávání audio a video ukázek.
 • Monitoring polohy tazatele (GPS).
 

Cenově efektivní a rychlá metoda
výzkumu s možným zaměřením na úzké cílové skupiny

 • Respondent odpovídá na otázky v čase, který mu nejvíce vyhovuje. Své odpovědi zaznamenává do počítače nebo na smartphonu do uživatelsky příjemného a přehledného online dotazníku.
 • Respondentem chápeme člověka, který je registrovaný v našem panelu a o kterém známe více než sto pravidelně aktualizovaných údajů z oblasti spotřebního chování a životního stylu.
 • Díky znalostem, které o respondentovi známe, můžeme dotazníky cílit na konkrétní cílové skupiny, aniž bychom museli provést screening nebo rekrutaci předem.
 • Reprezentativní výběry i dotazování na úzce profilované databáze
 • B2C / B2B
 • Možnost přehrávání audio a video ukázek
 • Monitoring chování respondenta během dotazování: délka vyplňování, logické kontroly

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Rozsáhlá znalost respondentů v panelu, identifikace pomocí několika unikátních informací (jméno, telefon, adresa, číslo účtu). Návratnost odpovědí 6090 %. Kontinuální kontroly dat a čištění panelu.

CATI

ONLINE

 

Cenově efektivní a rychlá metoda výzkumu na databázích klienta

CATI

CAWI

 • Respondent odpovídá na otázky v čase, který mu nejvíce vyhovuje. Své odpovědi zaznamenává do počítače nebo na smartphonu do uživatelsky příjemného a přehledného online dotazníku.
 • B2C / B2B
 • Možnost přehrávání audio a video ukázek
 • Monitoring chování respondenta během dotazování: délka vyplňování, logické kontroly
 • Telefonický nebo online reminder
 

Jaké jsou mezinárodní trendy?

Prostřednictvím Global @dvisoru zjišťujeme užívání značek a služeb, provádíme měření reputace a risk management, zjištění míry důvěry v ekonomiku, plánování krizového managementu a strategie, zjišťování dopadu mediálních kampaní, předpovídání trendu v dané oblasti, monitorování veřejného mínění a následnou publikaci v médiích.

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Global @dvisor je unikátní mezinárodní benchmarková studie, která umožňuje srovnání v globálním měřítku.

18.000 

rozhovorů
měsíčně

say

24 

zemí světa

Global @dvisor je využíván ke zjišťování klíčových otázek s celosvětovou důležitostí. Jedná se o syndikovanou mezinárodní studii určenou jak pro klienty, tak pro média.

Kromě standardizovaných otázek si klienti mohou do dotazníku přidávat vlastní otázky nebo se zaměřit na vybrané země v Global @dvisoru (např. evropské). Země, které jsou standardní součástí Global @dvisoru: USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Francie, Velká Británie, Německo, Maďarsko, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Polsko, Rusko, Saudská Arábie, JAR, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Turecko.
Pro ČR je realizován sběr dat na vyžádání a to na Ipsos on-line panelu.

 

Pořizování
dat do elektronické podoby
a jejich správa

digitalizace papírových formulářů

DIGITALIZACE

 • Digitalizace papírových formulářů, textů apod.
 • Správa pořízené databáze.
 • Napojení a tvorba CRM systémů.
 • Analýza dat, tvorba notifikačních událostí a reportů.
 • Online web reporting.
 

+420 778 448 416

petra.pivonkova@ipsos.com

+420 724 601 221

vladimir.bodlak@ipsos.com

Petra Pivonkova

Petra Pivonkova

Account Director Ipsos Observer

Vladimir Bodlak

Vladimir Bodlak

Senior Account Manager Ipsos Observer

IPSOS Observer

 

Osobní dotazování pomocí notebooku nebo tabletu je řešení pro komplexní výzkum

CO NÁS ODLIŠUJE 


Jako jedna z prvních agentur monitorujeme tazatele pomocí GPS a nahráváme všechny rozhovory – náhodně vybrané části. Podle povahy výzkumu využíváme pro kladení otázek a zaznamenávání odpovědí tablety nebo notebooky. Zaměstnáváme tazatele na HPP i formou DPP. Efektivita fungování F2F dotazování je založena na propracovaném SW a několikastupňovém školení tazatelů a oblastních koordinátorů. Dlouhodobě dosahujeme stabilní návratnosti (ochoty respondentů odpovídat na naše otázky).

 • Osobní dotazování umožňuje strávit s respondentem více času, na místě, ve kterém se cítí komfortně a v čase, který má pro výzkum vyhrazený.
 • Nahráváme všechny rozhovory.
 • Reprezentativní výběry i dotazování na úzce profilované cílové skupiny nebo na databázi.
 • B2C / B2B.
 • Možnost přehrávání audio a video ukázek.
 • Monitoring polohy tazatele (GPS).

Osobní dotazování pomocí notebooku nebo tabletu je řešení pro komplexní výzkum

CO NÁS ODLIŠUJE 


Jako jedna z prvních agentur monitorujeme tazatele pomocí GPS a nahráváme všechny rozhovory – náhodně vybrané části. Podle povahy výzkumu využíváme pro kladení otázek a zaznamenávání odpovědí tablety nebo notebooky. Zaměstnáváme tazatele na HPP i formou DPP. Efektivita fungování F2F dotazování je založena na propracovaném SW a několikastupňovém školení tazatelů a oblastních koordinátorů. Dlouhodobě dosahujeme stabilní návratnosti (ochoty respondentů odpovídat na naše otázky).

 • Osobní dotazování umožňuje strávit s respondentem více času, na místě, ve kterém se cítí komfortně a v čase, který má pro výzkum vyhrazený.
 • Nahráváme všechny rozhovory.
 • Reprezentativní výběry i dotazování na úzce profilované cílové skupiny nebo na databázi.
 • B2C / B2B.
 • Možnost přehrávání audio a video ukázek.
 • Monitoring polohy tazatele (GPS).

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura