IPSOS Public Affairs

výzkumy veřejného mínění

kontakt

politické
výzkumy

rozvoj regionů

názory
elit a expertů

výzkumy
pro svazy a
asociace

společenská
odpovědnost
firem

výzkumy
reputace

global @dvisor

ipsos otx
socialogue

video
IPSOS Public Affairs

 • Přinášíme strategické i expresní výzkumy
  Možnost rychlého, přesného a cenově dostupného zjištění názorů a informací, které potřebujete pro vaše rozhodnutí.
 • Pokrýváme široké spektrum témat
  Vztah ke státu, k mezinárodním organizacím, volební výzkumy, rozvoj regionů, cestování, turistika, životní prostředí, společenská odpovědnost firem (CSR), firemní reputace, školství a vzdělávání a mnoho dalšího.
 • Pomáháme našim klientům z různých oblastí
  Státní správa a instituce, krajská a místní samospráva, politické strany, neziskové organizace, oborové a profesní asociace, firmy, instituce.

KDO JSME A CO UMÍME

Pomáháme porozumět názorům a potřebám veřejnosti. Překlenout mezeru mezi veřejností, státní správou, samosprávou, neziskovým a soukromým sektorem.

IPSOS Public Affairs

výzkumy
veřejného mínění

kontakt

politické
výzkumy

rozvoj regionů

názory
elit a expertů

výzkumy
pro svazy a
asociace

společenská
odpovědnost
firem

výzkumy
reputace

global @dvisor

ipsos otx
socialogue

KDO JSME A CO UMÍME

Pomáháme porozumět názorům a potřebám veřejnosti. Překlenout mezeru mezi veřejností, státní správou, samosprávou, neziskovým a soukromým sektorem.

 • Přinášíme strategické i expresní výzkumy
  Možnost rychlého, přesného a cenově dostupného zjištění názorů a informací, které potřebujete pro vaše rozhodnutí.
 • Pokrýváme široké spektrum témat
  Vztah ke státu, k mezinárodním organizacím, volební výzkumy, rozvoj regionů, cestování, turistika, životní prostředí, společenská odpovědnost firem (CSR), firemní reputace, školství a vzdělávání a mnoho dalšího.
 • Pomáháme našim klientům z různých oblastí
  Státní správa a instituce, krajská a místní samospráva, politické strany, neziskové organizace, oborové a profesní asociace, firmy, instituce.

IPSOS Public
Affairs

výzkumy
veřejného mínění

kontakt

politické výzkumy

rozvoj regionů

názory elit a expertů

výzkumy pro svazy a asociace

společenská odpovědnost firem

výzkumy reputace

global @dvisor

ipsos otx socialogue

KDO JSME A CO UMÍME

Pomáháme porozumět názorům a potřebám veřejnosti. Překlenout mezeru mezi veřejností, státní správou, samosprávou, neziskovým a soukromým sektorem.

 • Přinášíme strategické i expresní výzkumy
  Možnost rychlého, přesného a cenově dostupného zjištění názorů a informací, které potřebujete pro vaše rozhodnutí.
 • Pokrýváme široké spektrum témat
  Vztah ke státu, k mezinárodním organizacím, volební výzkumy, rozvoj regionů, cestování, turistika, životní prostředí, společenská odpovědnost firem (CSR), firemní reputace, školství a vzdělávání a mnoho dalšího.
 • Pomáháme našim klientům z různých oblastí
  Státní správa a instituce, krajská a místní samospráva, politické strany, neziskové organizace, oborové a profesní asociace, firmy, instituce.

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura