IPSOS UU

specialisté zapáleni pro kvalitativní výzkum

skupinové
diskuze

hloubkové
rozhovory

censydiam

workshopy

trend-setters
výzkumy

online
mobilní
neuro výzkumy

rekrutace

etnografické
výzkumy

know-how

kontakt

video
IPSOS UU

 • Neposkytujeme pouze informace, inspirujeme
  Hledáme insighty ze života spotřebitelů a aktivně spolupracujeme s klienty na aktivaci zjištění z výzkumu ve vývoji služeb a produktů.
 • Mezinárodní zázemí přední světové kvalitativní komunity
  Globální zázemí nám umožňuje čerpat z nejnovějších trendů v kvalitativním výzkumu, nabízí odbornou podporu ze strany specializovaných center - Censydiam Institute, Ethnography Centre of Excellence a Social Media Exchange a zajišťuje certifikace moderátorů.
 • Naplňujeme nejvyšší standardy kvality
  Při rekrutaci respondentů maximalizujeme počet rekrutátorů na každém projektu – např. 8 respondentů na 1 skupinovou diskuzi rekrutují 3 rekrutátoři; každému rekrutátorovi dáváme kromě rekrutačního dotazníku i detailní pokyny k rekrutaci a uplatňujeme třístupňovou kontrolu respondentů.
 • V rámci rekrutačních procesů dbáme na dodržení standardů SIMAR
  IPSOS UU = Understanding UnLimited

KDO JSME A CO UMÍME

Díky různému věku, zájmům i zaměření jsme schopni realizovat jak projekty z tradičních oblastí, tak výzkumy týkající se nejnovějších trendů.

IPSOS UU

specialisté zapáleni pro kvalitativní výzkum

skupinové diskuze

hloubkové rozhovory

censydiam

workshopy

trend-setters výzkumy

online mobilní neuro výzkumy

rekrutace

etnografické výzkumy

know how

kontakt

KDO JSME A CO UMÍME

Díky různému věku, zájmům i zaměření jsme schopni realizovat jak projekty z tradičních oblastí, tak výzkumy týkající se nejnovějších trendů.

 • Neposkytujeme pouze informace, inspirujeme 
  Hledáme insighty ze života spotřebitelů a aktivně spolupracujeme s klienty na aktivaci zjištění z výzkumu ve vývoji služeb a produktů.
 • Mezinárodní zázemí přední světové kvalitativní komunity 
  Globální zázemí nám umožňuje čerpat z nejnovějších trendů v kvalitativním výzkumu, nabízí odbornou podporu ze strany specializovaných center - Censydiam Institute, Ethnography Centre of Excellence a Social Media Exchange a zajišťuje certifikace moderátorů.
 • Naplňujeme nejvyšší standardy kvality 
  Při rekrutaci respondentů maximalizujeme počet rekrutátorů na každém projektu – např. 8 respondentů na 1 skupinovou diskuzi rekrutují 3 rekrutátoři; každému rekrutátorovi dáváme kromě rekrutačního dotazníku i detailní pokyny k rekrutaci a uplatňujeme třístupňovou kontrolu respondentů.
 • V rámci rekrutačních procesů dbáme na dodržení standardů SIMAR
  IPSOS UU = Understanding UnLimited

IPSOS UU

specialisté zapáleni
pro kvalitativní výzkum

skupinové diskuze

hloubkové rozhovory

censydiam

workshopy

trend-setters výzkumy

online mobilní neuro výzkumy

rekrutace

etnografické výzkumy

know how

kontakt

KDO JSME A CO UMÍME

Díky různému věku, zájmům i zaměření jsme schopni realizovat jak projekty z tradičních oblastí, tak výzkumy týkající se nejnovějších trendů.

 • Neposkytujeme pouze informace, inspirujeme 
  Hledáme insighty ze života spotřebitelů a aktivně spolupracujeme s klienty na aktivaci zjištění z výzkumu ve vývoji služeb a produktů.
 • Mezinárodní zázemí přední světové kvalitativní komunity 
  Globální zázemí nám umožňuje čerpat z nejnovějších trendů v kvalitativním výzkumu, nabízí odbornou podporu ze strany specializovaných center - Censydiam Institute, Ethnography Centre of Excellence a Social Media Exchange a zajišťuje certifikace moderátorů.
 • Naplňujeme nejvyšší standardy kvality 
  Při rekrutaci respondentů maximalizujeme počet rekrutátorů na každém projektu – např. 8 respondentů na 1 skupinovou diskuzi rekrutují 3 rekrutátoři; každému rekrutátorovi dáváme kromě rekrutačního dotazníku i detailní pokyny k rekrutaci a uplatňujeme třístupňovou kontrolu respondentů.
 • V rámci rekrutačních procesů dbáme na dodržení standardů SIMAR
  IPSOS UU = Understanding UnLimited

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura