IPSOS UU

IPSOS UU

IPSOS UU

Odhalte názory
spotřebitelů v diskuzi

V roce 2013 jsme
uskutečnili

350

skupinových diskuzí

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Nabízíme možnost realizovat diskuze v neformálně uspořádaném studiu, či jiných alternativních prostorách včetně prostor vaší pobočky či provozovny, což nám umožňuje navodit uvolněnou atmosféru a porozumět lépe motivacím a emocím účastníků.

Skupinové diskuze realizujeme v moderně vybavených studiích v centru Prahy a v dalších 19 lokalitách po celé České republice.

Skupinové diskuze jsou tradičním a stále platným nástrojem pro zmapování postojů a zjištění spektra názorů a vnímání k testovanému tématu. Dynamika skupiny umožňuje zjistit reakce na názory a argumenty ostatních účastníků, čímž umožňuje zjistit hlavní výhody, rizika a potenciální problémy vnímání testovaného tématu.

Nabízené metodologie:  

 • MindClouds  
 • Krisis  
 • NextAdLab  
 • NextQuali  

NAŠE STUDIA

pro ukázku našich studií klikněte zde

 

Odhalte individuální příběh
vašich zákazníků

V roce 2013 jsme
uskutečnili

individualní rozhovor

individuálních rozhovorů

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Náš tým je složený z kvalifikovaných moderátorů, kteří se specializují na odborná témata (technického či medicínského charakteru) a má široké zkušenosti s realizací B2B výzkumů v mnoha odvětvích.

Pomocí hloubkových individuálních rozhovorů odhalujeme motivace, postoje spotřebitelů a faktory ovlivňující rozhodování a uživatelské chování na individuální úrovni.  

 • Etno Gangs 
 • Vox Pops 
 

Poznejte realitu všedního dne
vašich zákazníků

in-home

In-home návštěvy – reálné zvyky a chování vašich zákazníků

Asistované nákupy – doplněk in-home návštěv zaměřený na zmapování in-store rozhodování

in-store

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Máme zázemí a zkušeností specializovaného centra etnografického výzkumu sídlícího v Londýně - IPSOS Ethnography Centre of Excellence (ECE).

Využíváme nejnovější technologie a přístupy v etnografickém výzkumu. Novinkou je LIFE LOGGING CAMERA, která každých 30 vteřin vyfotí to, co má respondent právě před sebou a zaznamenává také jeho aktuální polohu přes zabudovanou GPS. Umožňuje tak zachytit v reálném čase a místě zákazníkovu zkušenost.

Etnografický výzkum je základem pro porozumění spotřebitelského chování. Umožňuje pozorovat zákazníka v reálném čase a reálném prostředí, čímž nám rozkrývá nevědomé vzorce chování a neuvědomované faktory ovlivňující zákazníkovo chování.

Metodologické přístupy:  

 • In-Home návštěvy 
 • Asistované nákupy 
 • Safari 
 

Odhalte emoce ovlivňující chování
vašich zákazníků

Censydiam je strategický nástroj, který umožňuje porozumět hlubokým lidským motivacím, emocím a potřebám a na jejich základě definovat strategie pro budování a rozvoj značky. Jedná se o řešení, které je zejména vhodné pro porozumění trhu a zákazníkům, budování strategie značky, zacílení komunikace a identifikaci potenciálu pro inovace.

Nabízené moduly:

 • Censydiam 360 – komplexní a holistický přístup k porozumění trhu, motivacím spotřebitelů a pozici a vnímání značek
 • Censydiam Dynamic – modul umožňující porozumět motivacím spotřebitelů a pozici značek
 • Censydiam Essential – základní modul, který identifikuje základní motivace pro využití v kvantitativním měření (Motivational Landscape i Brand Positioner)

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Kvalitativní Censydiam studie jsou vedené certifikovanými moderátory, kteří absolvují intenzivní specializovaný tréning vedený a garantovaný odborníky ze Censydiam institutu.

Censydiam institut je globální specializované centrum společnosti Ipsos sídlící v Antverpách (Belgii), které se zaměřuje na rozvoj Censydiam přístupu, konzultace, tréning a akreditaci výzkumníků.

sociologie

social diemension

 

Zapojte se do vytváření
inovací a jejich aktivace

palette
Nápady? Oživení? Dnešní trendy? Inovativní vstupy do výzkumu?
IPSOS Creative Workshop
bulb
Optimalizace konceptů? Tvorba nápadů? Kreativa?
IPSOS Ideation Workshop
people
Efektivní práce s výsledky výzkumu pro celý váš tým?
IPSOS Activation Workshop

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Místo je důležitá součást úspěšného workshopu:

 • Neformální prostředí
 • Ve vašich prostorách
 • U nás v Ipsosu
 • Konzultantská role Ipsos
 • Realizace 50+ workshopů v roce 2013

Interaktivní workshopy umožňují zapojit klienty, specialisty z různých odvětví do vytváření nápadů a inovací produktů a služeb, nebo do aktivace zjištění z realizovaného výzkumu.

Nabízené varianty:

 • Kreativní workshopy
 • Ideační workshopy
 • Aktivační workshopy
 

Buďte vždy o krok napřed

Trend-setters jsou osobnosti, které udávají nový styl – jsou jeho autory, nebo jeho průkopníky – a často předznamenávají budoucí směřování trhu.

Trend-setters

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Náš co-creation panel zahrnuje profesionály a experty, amatérské umělce, kreativce a VŠ studenty z oblastí designu, software a marketingu.

S pomocí trend-setters vám pomůžeme s vývojem nových řešení a identifikací budoucích trendů na trhu. Do výzkumu zapojujeme respondenty s kreativním potenciálem a zájmem o vytváření nových konceptů, inovace, uměleckou činnost a hledání nových cest.

 

Nahlédněte do soukromí vašich zákazníků s pomocí nových technologií

Vzhledem k faktu, že penetrace smartphonů v České republice je 42 %, a toto číslo se neustále zvyšuje, je platforma mobilních výzkumů, která nabízí několik pozitiv (možnost fotografování, GPS lokalizace atd.), ideální pro hlubší zkoumání spotřebitelských návyků a zvyklostí velmi moderní a „just-in-time“ formou.

Neuro výzkum umožňuje porozumět pocitům a nevědomým fyziologickým reakcím mozku a těla prostřednictvím měření srdečního rytmu, dýchání, pocení, obličejových svalů a pohybů.

Měřené parametry
EEG – měření emočního zaujetí
GSR – měření aktivace, zvýšené pozornosti
ET/Eye Tracking - sleduje pohyby očí, trvání pozorování a míru rozšíření zorniček

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Využíváme globální platformy - QualSpace, SMX - i lokálně vyvinuté platformy tak, abychom vám poskytli srovnání s lokálními i globálními benchmarky.

people internet
61 %  obyvatel na internetu 
people smartphon
42 %  obyvatel se smartphonem

… proto nabízíme širokou škálu on-line a mobilních výzkumů

Online výzkum umožňuje interaktivní komunikaci prostřednictvím počítače, mobilu či tabletu v reálném čase a bez geografických omezení. Umožňuje zároveň s pomocí fotografií a videí zaznamenat bezprostřední podněty zákazníků.

Nabízené metodologie:

 • QualSpace Focus: online skupinové diskuze vedené formou chatu
 • QualSpace Vision: online individuální rozhovory nebo duely s webovou kamerou
 • QualSpace Forum: online blog
 • Social Space: online komunita založená na dlouhodobé spolupráci členů
 

Zvolte si techniku z rozsáhlé
nabídky

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Sledujeme nejnovější trendy na trhu a v kvalitativním výzkumu, které využíváme v kvalitativním výzkumu, přicházíme s inovativními přístupy a nabízíme řešení šitá na míru vašim požadavkům.

IpsosUU komunitu tvoří odborníci na kvalitativní výzkum ve více než 80 zemích světa.

Innovation

Co-creation groups
Ideation workshop
Insight/Concept writing workshop
Krisis
QualSpace
SpeedTesting
Consumer link
Friends&family groups
ConceptGo
ConceptLab

Consumer understanding

Censydiam™
MindClouds™
JourneyPathfinder™
Consumer Walks™
Consumer Direct™
Krisis™
QualSpace™
SocialSpace™
Friends&Family Groups™
Hidden Metaphors

Brand

Censydiam
JourneyPathfinder
Krisis
Brand strategic workshop
MindClouds

Shopper/pack

ShopperSpotlight
ShopperJourney
ShelfGo
PackLab
PackGo
Shopper Vox Pops

Communication

NextAdLab
NextQuali
WebsiteGo
WhyDive

 

Spolehněte se na
profesionální přístup

Správný výběr respondentů účastnících se výzkumu je klíčový pro získání relevantních insightů a informací. Rekrutaci respondentů se věnuje specializované oddělení, které klade důraz na dodržování nejvyšších standardů kvality a kontroly. Naplňuje tak požadavky profesního sdružení Simar a navíc uplatňuje třístupňovou kontrolu respondentů a motivační systém odměn pro rekrutátory/tazatele i účastníky výzkumu.

Máme široké zkušenosti s rekrutací v segmentu B2B, Healthcare, ale i expertů z jiných oblastí. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Ipsos online panelem.

CO NÁS ODLIŠUJE
 

GeniUUs Club

Dlouhodobě budujeme databázi respondentů s kreativním a názorovým potenciálem, které využíváme pro obsahově náročné projekty.

V roce 2013 jsme

narekrutovali

4.506

respondentů

pro celkem

136

výzkumných projektů

v celkem

19 městech

v ČR

 

+420 603 194 057

eva.veisova@ipsos.com

+420 724 715 069

lenka.saskova@ipsos.com

Eva Veisová

Eva Veisová

Executive Director Ipsos UU

Lenka Šašková

Lenka Šašková

Account Director Ipsos UU

IPSOS UU

 

Odhalte emoce ovlivňující
chování vašich zákazníků

Censydiam je strategický nástroj, který umožňuje porozumět hlubokým lidským motivacím, emocím a potřebám a na jejich základě definovat strategie pro budování a rozvoj značky. Jedná se o řešení, které je zejména vhodné pro porozumění trhu a zákazníkům, budování strategie značky, zacílení komunikace a identifikaci potenciálu pro inovace.

Nabízené moduly:

 • Censydiam 360 – komplexní a holistický přístup k porozumění trhu, motivacím spotřebitelů a pozici a vnímání značek
 • Censydiam Dynamic – modul umožňující porozumět motivacím spotřebitelů a pozici značek
 • Censydiam Essential – základní modul, který identifikuje základní motivace pro využití v kvantitativním měření (Motivational Landscape i Brand Positioner)

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Kvalitativní Censydiam studie jsou vedené certifikovanými moderátory, kteří absolvují intenzivní specializovaný tréning vedený a garantovaný odborníky ze Censydiam institutu.

Censydiam institut je globální specializované centrum společnosti Ipsos sídlící v Antverpách (Belgii), které se zaměřuje na rozvoj Censydiam přístupu, konzultace, tréning a akreditaci výzkumníků.

Odhalte emoce ovlivňující chování
vašich zákazníků

Censydiam je strategický nástroj, který umožňuje porozumět hlubokým lidským motivacím, emocím a potřebám a na jejich základě definovat strategie pro budování a rozvoj značky. Jedná se o řešení, které je zejména vhodné pro porozumění trhu a zákazníkům, budování strategie značky, zacílení komunikace a identifikaci potenciálu pro inovace.

Nabízené moduly:

 • Censydiam 360 – komplexní a holistický přístup k porozumění trhu, motivacím spotřebitelů a pozici a vnímání značek
 • Censydiam Dynamic – modul umožňující porozumět motivacím spotřebitelů a pozici značek
 • Censydiam Essential – základní modul, který identifikuje základní motivace pro využití v kvantitativním měření (Motivational Landscape i Brand Positioner)

CO NÁS ODLIŠUJE
 

Kvalitativní Censydiam studie jsou vedené certifikovanými moderátory, kteří absolvují intenzivní specializovaný tréning vedený a garantovaný odborníky ze Censydiam institutu.

Censydiam institut je globální specializované centrum společnosti Ipsos sídlící v Antverpách (Belgii), které se zaměřuje na rozvoj Censydiam přístupu, konzultace, tréning a akreditaci výzkumníků.

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura