Ipsos zrealizoval 894.400 rozhovorů v r. 2015 a je stále č. 1

21.04.2016

 

Největší počet rozhovorů v historii existence Ipsosu se podařilo zrealizovat v r. 2015 v rámci projektů výzkumu trhu a veřejného mínění.

Z toho ccca 45 % tvořilo on-line dotazování, s využitím tabletů proběhlo 27% rozhovorů a 22% telefonicky. Zbytek tvoří dotazování s využitím notebooků.
Z kvalitativních metod Ipsos realizoval v r. 2015 celkem 826 in-depth rozhovorů, 374 skupinových diskusí. Samostatnou kapitolu tvoří realizace mystery shoppingu, v r. 2015 to bylo celkem 52.000 mystery hodnocení. Co se týče obratu – Ipsos dosáhl stejného obratu jako v předcházejícím roce – 344 mil. Kč. a tím potvrdil pozici jedničky na trhu.

Ipsos Game Changers

Radek Jalůvka, CEO Ipsos Central Europe, k tomu dodává: „Nejde jenom o čísla, ale o mnoho rozvojových a strategických kroků Ipsosu na českém trhu, které vycházejí z nejmodernějších technologických trendů na poli výzkumů. Nyní z Prahy řídíme i komplet aktivity Ipsosu na Slovensku a v Maďarsku. V květnu přijdeme ještě s jednou klíčovou novinkou.“


Kontakt:
Tomáš Macků

Research & Communication Director
tomas.macku@ip­sos.com
GSM: +420 774 646 799

Ipsos zrealizoval 894.400 rozhovorů v r. 2015 a je stále č. 1

21.04.2016

 

Největší počet rozhovorů v historii existence Ipsosu se podařilo zrealizovat v r. 2015 v rámci projektů výzkumu trhu a veřejného mínění.

Z toho ccca 45 % tvořilo on-line dotazování, s využitím tabletů proběhlo 27% rozhovorů a 22% telefonicky. Zbytek tvoří dotazování s využitím notebooků.
Z kvalitativních metod Ipsos realizoval v r. 2015 celkem 826 in-depth rozhovorů, 374 skupinových diskusí. Samostatnou kapitolu tvoří realizace mystery shoppingu, v r. 2015 to bylo celkem 52.000 mystery hodnocení. Co se týče obratu – Ipsos dosáhl stejného obratu jako v předcházejícím roce – 344 mil. Kč. a tím potvrdil pozici jedničky na trhu.

Ipsos Game Changers

Radek Jalůvka, CEO Ipsos Central Europe, k tomu dodává: „Nejde jenom o čísla, ale o mnoho rozvojových a strategických kroků Ipsosu na českém trhu, které vycházejí z nejmodernějších technologických trendů na poli výzkumů. Nyní z Prahy řídíme i komplet aktivity Ipsosu na Slovensku a v Maďarsku. V květnu přijdeme ještě s jednou klíčovou novinkou.“


Kontakt:
Tomáš Macků

Research & Communication Director
tomas.macku@ip­sos.com
GSM: +420 774 646 799

Ipsos zrealizoval 894.400 rozhovorů v r. 2015 a je stále č. 1

21.04.2016

 

Největší počet rozhovorů v historii existence Ipsosu se podařilo zrealizovat v r. 2015 v rámci projektů výzkumu trhu a veřejného mínění.

Z toho ccca 45 % tvořilo on-line dotazování, s využitím tabletů proběhlo 27% rozhovorů a 22% telefonicky. Zbytek tvoří dotazování s využitím notebooků.
Z kvalitativních metod Ipsos realizoval v r. 2015 celkem 826 in-depth rozhovorů, 374 skupinových diskusí. Samostatnou kapitolu tvoří realizace mystery shoppingu, v r. 2015 to bylo celkem 52.000 mystery hodnocení. Co se týče obratu – Ipsos dosáhl stejného obratu jako v předcházejícím roce – 344 mil. Kč. a tím potvrdil pozici jedničky na trhu.

Ipsos Game Changers

Radek Jalůvka, CEO Ipsos Central Europe, k tomu dodává: „Nejde jenom o čísla, ale o mnoho rozvojových a strategických kroků Ipsosu na českém trhu, které vycházejí z nejmodernějších technologických trendů na poli výzkumů. Nyní z Prahy řídíme i komplet aktivity Ipsosu na Slovensku a v Maďarsku. V květnu přijdeme ještě s jednou klíčovou novinkou.“


Kontakt:
Tomáš Macků

Research & Communication Director
tomas.macku@ip­sos.com
GSM: +420 774 646 799

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura