Je poznání cesty k nákupu cestou k růstu?

23.08.2017

Nová koncepce Ipsos k Path-to-Purchase aneb jak se vyznat v dnešním světě, kde se digitální média prolínají s tradičními.

Po celém světě a ve všech odvětvích se řeší cesta k nákupu – co všechno ovlivňuje a podmiňuje nákup a potenciální růst.
Divize Ipsos Marketing proto vydala pro poznání i inspiraci zajímavý materiál „Are You Leveraging Your Path to Purchase as a Path to Growth?“.

Point of view

Technologie umožnila svět komunikace s mnoha kanály, kde se mísí tradiční fyzická a digitální nákupní zkušenost.
Počet tzv. touchpoints, které ovlivňují spotřebitelův názor na značku a nákupní chování se zvýšil enormně.

Marketéři dnes potřebují komplexnější pochopení toho, jakou roli jednotlivé touchpoints sehrávají, jaký mají vliv na nákupní chování, a zejména do kterých z nich investovat, aby jejich business rostl efektivně. Ipsos přináší jednoduchý ale holistický přístup k Path-to-Purchase, který pomáhá klientům identifikovat klíčové příležitosti a definovat úspěšnou strategii.

Přečtěte si více v našem „point of view“.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Honzu Staňka – Strategy & Innovation Lead, Ipsos – jan.stanek@ipsos.com, GSM: 724 601 271.


Kontakt:
Tomáš Macků

Research & Communication Director
tomas.macku@ip­sos.com
GSM: +420 774 646 799

Je poznání cesty k nákupu cestou k růstu?

23.08.2017

Nová koncepce Ipsos k Path-to-Purchase aneb jak se vyznat v dnešním světě, kde se digitální média prolínají s tradičními.

Po celém světě a ve všech odvětvích se řeší cesta k nákupu – co všechno ovlivňuje a podmiňuje nákup a potenciální růst.
Divize Ipsos Marketing proto vydala pro poznání i inspiraci zajímavý materiál „Are You Leveraging Your Path to Purchase as a Path to Growth?“.

Point of view

Technologie umožnila svět komunikace s mnoha kanály, kde se mísí tradiční fyzická a digitální nákupní zkušenost.
Počet tzv. touchpoints, které ovlivňují spotřebitelův názor na značku a nákupní chování se zvýšil enormně.

Marketéři dnes potřebují komplexnější pochopení toho, jakou roli jednotlivé touchpoints sehrávají, jaký mají vliv na nákupní chování, a zejména do kterých z nich investovat, aby jejich business rostl efektivně. Ipsos přináší jednoduchý ale holistický přístup k Path-to-Purchase, který pomáhá klientům identifikovat klíčové příležitosti a definovat úspěšnou strategii.

Přečtěte si více v našem „point of view“.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Honzu Staňka – Strategy & Innovation Lead, Ipsos – jan.stanek@ipsos.com, GSM: 724 601 271.


Kontakt:
Tomáš Macků

Research & Communication Director
tomas.macku@ip­sos.com
GSM: +420 774 646 799

Je poznání cesty k nákupu cestou k růstu?

23.08.2017

Nová koncepce Ipsos k Path-to-Purchase aneb jak se vyznat v dnešním světě, kde se digitální média prolínají s tradičními.

Po celém světě a ve všech odvětvích se řeší cesta k nákupu – co všechno ovlivňuje a podmiňuje nákup a potenciální růst.
Divize Ipsos Marketing proto vydala pro poznání i inspiraci zajímavý materiál „Are You Leveraging Your Path to Purchase as a Path to Growth?“.

Point of view

Technologie umožnila svět komunikace s mnoha kanály, kde se mísí tradiční fyzická a digitální nákupní zkušenost.
Počet tzv. touchpoints, které ovlivňují spotřebitelův názor na značku a nákupní chování se zvýšil enormně.

Marketéři dnes potřebují komplexnější pochopení toho, jakou roli jednotlivé touchpoints sehrávají, jaký mají vliv na nákupní chování, a zejména do kterých z nich investovat, aby jejich business rostl efektivně. Ipsos přináší jednoduchý ale holistický přístup k Path-to-Purchase, který pomáhá klientům identifikovat klíčové příležitosti a definovat úspěšnou strategii.

Přečtěte si více v našem „point of view“.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Honzu Staňka – Strategy & Innovation Lead, Ipsos – jan.stanek@ipsos.com, GSM: 724 601 271.


Kontakt:
Tomáš Macků

Research & Communication Director
tomas.macku@ip­sos.com
GSM: +420 774 646 799

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura