Retail

Oblast maloobchodu (retailu) se nepřetržitě proměňuje. Při neustálém fúzování velkých a středních nákupních řetězců, jejich přesunech na trhu ve střední Evropě se více řeší uspořádání prodejní plochy, které má nemalý vliv na rozhodování nakupujících. V souvislosti s tímto procesem jde ruku v ruce i stále se zvětšující podíl privátních značek a na druhé straně snaha „tradičních“ značek na sebe co nejvíce na prodejní ploše upozornit pomocí všech možných POP materiálů. Na trhu jsou však stále silnější i jiné trendy – např. více se prosazující poptávka po biopotravinách či lokální produkci.

Z výzkumů Ipsosu

Třetina nakupujících alespoň občas nakupuje BIO potraviny a téměř podobné procento zákazníků plánuje nakupované množství této kategorie výrazně zvýšit.

Zdroj: výzkumy Ipsos, 2014

Dvě třetiny české populace se nacházejí v segmentu „obézních“ spoluobčanů. Trendem poslední doby je zájem o zdravější možnosti stravování v obchodních centrech, které se této poptávce snaží přizpůsobit.

Zdroj: výzkumy Ipsos, 2014


Ipsos Shopper tým

Ipsos tým zabývající se shopper tématikou pohlíží na retailový trh ze tří základních úhlů pohledu: producent – obchodník – zákazník, čímž veškeré projekty získávají při interpretacích výsledků hlubší rozměr.


Od deklarativních postojů k reálnému chování

V rámci výzkumů nákupního chování se nechceme spoléhat pouze na to, co nám respondenti řeknou, ale spíše na to, jak by se reálně zachovali. Za tímto účelem respondenty vystavujeme více či méně reálnému nákupnímu prostředí (Retail Lab, videoanalýzy reálného nákupního prostředí a nakupujících, virtuální nákupy apod.). Takto sesbíraná data odpovídajícím způsobem analyticky zpracováváme (např. odvozený přístup ke zjišťování rozhodovacích procesů na prodejní ploše – unikátní řešení Ipsos Shopper Decision Tree).


Témata projektů v retail sektoru:

 • Mapování nákupního chování zákazníků
 • Síla a pozice jednotlivých obchodních řetězců a míst prodeje v různých kategoriích
 • Category management (uspořádání prodejní plochy, skladba a uspořádání regálů apod.)
 • Testování in-store POP komunikace
 • Cenový monitoring
 • Ad-hoc výzkumné projekty


Realizace a technologické zázemí:

 • Ipsos má k dispozici Retail Lab (simulace reálného prostředí obchodu)
  K dispozici je více než 120 m2 prodejní plochy, která může být uspořádána pro různé formy prodeje FMCG produktů dle zadání klienta.
 • Virtuální obchod (naprogramované virtuální nákupní prostředí)
  Úprava virtuálního prostředí dle zadání projektu a přání klienta.
 • Oční kamera
 • Videoanalýzy
 • Ipsos Mobile (výzkumy pomocí chytrých telefonů)
  Zachycení názorů, postojů či pocitů v okamžiku nakupování přímo na prodejní ploše s možností fotografií.

Samostatnou divizí v rámci retailové sekce je oddělení zabývající se obchodními centry.


Hlavní témata projektů realizovaných pro obchodní centra:

 • Zjištění potenciálu konceptu plánovaného obchodního centra
 • Analýza spádové oblasti
 • Spokojenost s kvalitou již existujícího obchodního centra z pohledu zákazníků
 • Znalost, průměrná útrata, důvody, frekvence a délka návštěv
 • Analýza výkyvů návštěvnosti
 • Vyhodnocení v konkurenčním kontextu a doporučení změn vedoucích ke zlepšení obchodní úspěšnosti

Shopper Engagement Study Czech Republic 2015 – aktuálně k prodeji! 

Projekt IPSOS a POPAI CE, dosud nejrozsáhlejší výzkum nákupního chování českých zákazníků, kdy celkový vzorek tvořilo 3 255 nakupujících a v rámci průzkumu bylo mimo jiné analyzováno 34 112 produktů a více jak 1 300 POP médií. Průzkum proběhl v rámci celé České republiky ve dvanácti prodejnách supermarketových a hypermarketových maloobchodních řetězců TESCO, Albert, Globus a Billa.

Detaily naleznete ZDE


Kontakt:

Jan Polák


Jan Polák

Account Director Ipsos Marketing
jan.polak@ipsos.com
GSM: +420 603 532 920

Miroslav Paška


Miroslav Paška

Account Director Ipsos Marketing
miroslav.paska@ipsos.com
GSM: +420 601 552 597

Retail

Oblast maloobchodu (retailu) se nepřetržitě proměňuje. Při neustálém fúzování velkých a středních nákupních řetězců, jejich přesunech na trhu ve střední Evropě se více řeší uspořádání prodejní plochy, které má nemalý vliv na rozhodování nakupujících. V souvislosti s tímto procesem jde ruku v ruce i stále se zvětšující podíl privátních značek a na druhé straně snaha „tradičních“ značek na sebe co nejvíce na prodejní ploše upozornit pomocí všech možných POP materiálů. Na trhu jsou však stále silnější i jiné trendy – např. více se prosazující poptávka po biopotravinách či lokální produkci.

Z výzkumů Ipsosu

Třetina nakupujících alespoň občas nakupuje BIO potraviny a téměř podobné procento zákazníků plánuje nakupované množství této kategorie výrazně zvýšit.

Zdroj: výzkumy Ipsos, 2014

Dvě třetiny české populace se nacházejí v segmentu „obézních“ spoluobčanů. Trendem poslední doby je zájem o zdravější možnosti stravování v obchodních centrech, které se této poptávce snaží přizpůsobit.

Zdroj: výzkumy Ipsos, 2014


Ipsos Shopper tým

Ipsos tým zabývající se shopper tématikou pohlíží na retailový trh ze tří základních úhlů pohledu: producent – obchodník – zákazník, čímž veškeré projekty získávají při interpretacích výsledků hlubší rozměr.


Od deklarativních postojů k reálnému chování

V rámci výzkumů nákupního chování se nechceme spoléhat pouze na to, co nám respondenti řeknou, ale spíše na to, jak by se reálně zachovali. Za tímto účelem respondenty vystavujeme více či méně reálnému nákupnímu prostředí (Retail Lab, videoanalýzy reálného nákupního prostředí a nakupujících, virtuální nákupy apod.). Takto sesbíraná data odpovídajícím způsobem analyticky zpracováváme (např. odvozený přístup ke zjišťování rozhodovacích procesů na prodejní ploše – unikátní řešení Ipsos Shopper Decision Tree).


Témata projektů v retail sektoru:

 • Mapování nákupního chování zákazníků
 • Síla a pozice jednotlivých obchodních řetězců a míst prodeje v různých kategoriích
 • Category management (uspořádání prodejní plochy, skladba a uspořádání regálů apod.)
 • Testování in-store POP komunikace
 • Cenový monitoring
 • Ad-hoc výzkumné projekty


Realizace a technologické zázemí:

 • Ipsos má k dispozici Retail Lab (simulace reálného prostředí obchodu)
  K dispozici je více než 120 m2 prodejní plochy, která může být uspořádána pro různé formy prodeje FMCG produktů dle zadání klienta.
 • Virtuální obchod (naprogramované virtuální nákupní prostředí)
  Úprava virtuálního prostředí dle zadání projektu a přání klienta.
 • Oční kamera
 • Videoanalýzy
 • Ipsos Mobile (výzkumy pomocí chytrých telefonů)
  Zachycení názorů, postojů či pocitů v okamžiku nakupování přímo na prodejní ploše s možností fotografií.

Samostatnou divizí v rámci retailové sekce je oddělení zabývající se obchodními centry.


Hlavní témata projektů realizovaných pro obchodní centra:

 • Zjištění potenciálu konceptu plánovaného obchodního centra
 • Analýza spádové oblasti
 • Spokojenost s kvalitou již existujícího obchodního centra z pohledu zákazníků
 • Znalost, průměrná útrata, důvody, frekvence a délka návštěv
 • Analýza výkyvů návštěvnosti
 • Vyhodnocení v konkurenčním kontextu a doporučení změn vedoucích ke zlepšení obchodní úspěšnosti

Shopper Engagement Study Czech Republic 2015 – aktuálně k prodeji! 

Projekt IPSOS a POPAI CE, dosud nejrozsáhlejší výzkum nákupního chování českých zákazníků, kdy celkový vzorek tvořilo 3 255 nakupujících a v rámci průzkumu bylo mimo jiné analyzováno 34 112 produktů a více jak 1 300 POP médií. Průzkum proběhl v rámci celé České republiky ve dvanácti prodejnách supermarketových a hypermarketových maloobchodních řetězců TESCO, Albert, Globus a Billa.

Detaily naleznete ZDE


Kontakt:

Jan Polák


Jan Polák

Account Director Ipsos Marketing
jan.polak@ipsos.com
GSM: +420 603 532 920

Miroslav Paška


Miroslav Paška

Account Director Ipsos Marketing
miroslav.paska@ipsos.com
GSM: +420 601 552 597

Retail

Oblast maloobchodu (retailu) se nepřetržitě proměňuje. Při neustálém fúzování velkých a středních nákupních řetězců, jejich přesunech na trhu ve střední Evropě se více řeší uspořádání prodejní plochy, které má nemalý vliv na rozhodování nakupujících. V souvislosti s tímto procesem jde ruku v ruce i stále se zvětšující podíl privátních značek a na druhé straně snaha „tradičních“ značek na sebe co nejvíce na prodejní ploše upozornit pomocí všech možných POP materiálů. Na trhu jsou však stále silnější i jiné trendy – např. více se prosazující poptávka po biopotravinách či lokální produkci.

Z výzkumů Ipsosu

Třetina nakupujících alespoň občas nakupuje BIO potraviny a téměř podobné procento zákazníků plánuje nakupované množství této kategorie výrazně zvýšit.

Zdroj: výzkumy Ipsos, 2014

Dvě třetiny české populace se nacházejí v segmentu „obézních“ spoluobčanů. Trendem poslední doby je zájem o zdravější možnosti stravování v obchodních centrech, které se této poptávce snaží přizpůsobit.

Zdroj: výzkumy Ipsos, 2014


Ipsos Shopper tým

Ipsos tým zabývající se shopper tématikou pohlíží na retailový trh ze tří základních úhlů pohledu: producent – obchodník – zákazník, čímž veškeré projekty získávají při interpretacích výsledků hlubší rozměr.


Od deklarativních postojů k reálnému chování

V rámci výzkumů nákupního chování se nechceme spoléhat pouze na to, co nám respondenti řeknou, ale spíše na to, jak by se reálně zachovali. Za tímto účelem respondenty vystavujeme více či méně reálnému nákupnímu prostředí (Retail Lab, videoanalýzy reálného nákupního prostředí a nakupujících, virtuální nákupy apod.). Takto sesbíraná data odpovídajícím způsobem analyticky zpracováváme (např. odvozený přístup ke zjišťování rozhodovacích procesů na prodejní ploše – unikátní řešení Ipsos Shopper Decision Tree).


Témata projektů v retail sektoru:

 • Mapování nákupního chování zákazníků
 • Síla a pozice jednotlivých obchodních řetězců a míst prodeje v různých kategoriích
 • Category management (uspořádání prodejní plochy, skladba a uspořádání regálů apod.)
 • Testování in-store POP komunikace
 • Cenový monitoring
 • Ad-hoc výzkumné projekty


Realizace a technologické zázemí:

 • Ipsos má k dispozici Retail Lab (simulace reálného prostředí obchodu)
  K dispozici je více než 120 m2 prodejní plochy, která může být uspořádána pro různé formy prodeje FMCG produktů dle zadání klienta.
 • Virtuální obchod (naprogramované virtuální nákupní prostředí)
  Úprava virtuálního prostředí dle zadání projektu a přání klienta.
 • Oční kamera
 • Videoanalýzy
 • Ipsos Mobile (výzkumy pomocí chytrých telefonů)
  Zachycení názorů, postojů či pocitů v okamžiku nakupování přímo na prodejní ploše s možností fotografií.

Samostatnou divizí v rámci retailové sekce je oddělení zabývající se obchodními centry.


Hlavní témata projektů realizovaných pro obchodní centra:

 • Zjištění potenciálu konceptu plánovaného obchodního centra
 • Analýza spádové oblasti
 • Spokojenost s kvalitou již existujícího obchodního centra z pohledu zákazníků
 • Znalost, průměrná útrata, důvody, frekvence a délka návštěv
 • Analýza výkyvů návštěvnosti
 • Vyhodnocení v konkurenčním kontextu a doporučení změn vedoucích ke zlepšení obchodní úspěšnosti

Shopper Engagement Study Czech Republic 2015 – aktuálně k prodeji! 

Projekt IPSOS a POPAI CE, dosud nejrozsáhlejší výzkum nákupního chování českých zákazníků, kdy celkový vzorek tvořilo 3 255 nakupujících a v rámci průzkumu bylo mimo jiné analyzováno 34 112 produktů a více jak 1 300 POP médií. Průzkum proběhl v rámci celé České republiky ve dvanácti prodejnách supermarketových a hypermarketových maloobchodních řetězců TESCO, Albert, Globus a Billa.

Detaily naleznete ZDE


Kontakt:

Jan Polák


Jan Polák

Account Director Ipsos Marketing
jan.polak@ipsos.com
GSM: +420 603 532 920

Miroslav Paška


Miroslav Paška

Account Director Ipsos Marketing
miroslav.paska@ipsos.com
GSM: +420 601 552 597

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura