Skupina IPSOS

Skupina IPSOS

Skupina IPSOS

Ipsos je nezávislá společnost, která se řadí mezi přední globální výzkumné agentury. Jsme pyšní na naši práci, kterou dělá Ipsos pro své klienty již více než 40 let.


Společně vytváříme z Ipsosu jedinečnou společnost, která podporuje zájmy svých klientů, zaměstnanců i akcionářů.


Naše ambice je posunout výzkum na pozici jednoho z klíčových zdrojů k porozumění moderní společnosti a ekonomiky.


Naším cílem je, aby klienty naše práce těšila a byli na naši spolupráci stejně hrdí, jako jsme my.

Státy s Ipsos zastoupením

Proud to be IPSOS

 

Díky aktivní akviziční činnosti od počátku 90. let má nyní síť Ipsos pobočky v 88 zemích světa.


Díky celosvětovému působení máme široké zdroje a zkušenosti provést integrované globální kvantitativní a kvalitativní výzkumné programy a zároveň využít znalost lokálního trhu. Každá země a každá divize je nedílnou součástí skupiny Ipsos respektující stejné hodnoty a pravidla.

Zjistěte, ve kterých zemích Ipsos působí zde


Mezinárodní výzkumy pro Vás realizujeme i v dalších zemích, kde nejsou pobočky Ipsos.
Celkem dnes působíme ve více než 100 zemích světa.

pro přechod na globální web klikněte zde

16.450 zaměstnanců

47+ milionů rozhovorů za rok

88 zemí s Ipsos zastoupením

5.000+ klientů po celém světě

největší nezávislá výzkumná agentura

Víme, že při práci a ve výzkumech pro naše klienty neexistují žádné hranice. 


Nejlepších výsledků dosahujeme právě spoluprací a komunikací napříč zeměmi i našimi specializacemi.


Sdílíme globální informace, lokální know-how a množství zkušeností s konkrétními typy projektů i klientů, což nás řadí mezi ty nejlepší ve svém oboru.

Výzkum bez hranic

 

Společnost Ipsos založil v roce 1975 v Paříži Didier Truchot, ekonom, ke kterému se v roce 1982 přidal Co-President Jean-Marc Lech, filozof a sociolog.


Jejich cílem bylo učinit výzkum založený na dotazování jedním z hlavních způsobů pochopení současné společnosti a učinit Ipsos strategickým partnerem pro ty, kteří chtějí lépe porozumět světu a hrát v něm aktivní roli.


Kombinace výrazného organického růstu a akvizic vytvořila ze společnosti Ipsos jednu z největších výzkumných organizací na světě – v současné době má Ipsos pobočky v 88 zemích a působí ve více než 100 zemích.

pro přechod na globální web klikněte zde

1975 Ipsos založen

1990 první akvizice v Evropě

1997 Ipsos v Americe

1999 Ipsos na Pařížské burze

2011 fúze se Synovate

Víme, že při práci a ve výzkumech pro naše klienty neexistují žádné hranice. 


Nejlepších výsledků dosahujeme právě spoluprací a komunikací napříč zeměmi i našimi specializacemi.


Sdílíme globální informace, lokální know-how a množství zkušeností s konkrétními typy projektů i klientů, což nás řadí mezi ty nejlepší ve svém oboru.

Začali jsme již v roce 1975

 

Víme, že při práci a ve výzkumech pro naše klienty neexistují žádné hranice.


Nejlepších výsledků dosahujeme právě spoluprací a komunikací napříč zeměmi i našimi specializacemi.


Sdílíme globální informace, lokální know-how a množství zkušeností s konkrétními typy projektů i klientů, což nás řadí mezi ty nejlepší ve svém oboru.

Struktura Ipsos je založena na rozdělení dle specializací, které zahrnují reklamu, marketing, řízení vztahu se zákazníky a zaměstnanci, výzkum médií, obsahu a technologií, a také výzkum veřejného mínění, sociální výzkum a výzkumy korporátní reputace.


Tento přístup k dělení struktury dle specializací nás odlišuje od našich hlavních konkurentů.


Každá divize a každá země se v rámci skupiny chová dle stejných hodnot a zásad: jsme jeden Ipsos. V návaznosti nato se snažíme pracovat napříč jednotlivými divizemi a napříč zeměpisnými hranicemi, v týmech zaměřených na naše globální klienty.

pro přechod na globální web klikněte zde

struktura ipsos

Jsme jeden IPSOS!

 

Víme, že při práci a ve výzkumech pro naše klienty neexistují žádné hranice. 


Nejlepších výsledků dosahujeme právě spoluprací a komunikací napříč zeměmi i našimi specializacemi.


Sdílíme globální informace, lokální know-how a množství zkušeností s konkrétními typy projektů i klientů, což nás řadí mezi ty nejlepší ve svém oboru.

Naše hodnoty nejsou jen slova na papíře. Aktivně se podle nich snažíme žít a aplikovat je v praxi ve všem, co děláme.

Poctivost

Dodržujeme nejvyšší etické standardy a principy.

Jsme nezávislí a objektivní experti a dodáváme klientům spolehlivé informace.

Jsme upřímní, transparentní a máme úctu sami k sobě i k našim klientům a kolegům.

Říkáme, co děláme, a děláme, co říkáme. Zavazujeme se jen k tomu, co dokážeme splnit.

Vážíme si všech druhů různorodosti, která odráží společnost, v níž žijeme a pracujeme.

Zvědavost

Jsme nadšení do své práce a děláme vše pro to, abychom našim klientům umožnili lépe rozumět lidem, trhu, značkám a společnost

Ptáme se na správné otázky, hledáme nové a nečekané.

Zajímá nás svět okolo nás.

Rádi se učíme, čteme, posloucháme a zkoumáme. Data analyzujeme s vášní.

Provádíme hloubkovou reflexi, abychom se dostali za to, co je zjevné, a nic nebereme jako jisté. Stále přemýšlíme, jak lze věci zlepšit ve prospěch našich klientů i Ipsosu.

Spolupráce

Všichni dohromady jsme chytřejší, než kdokoli z nás.

Pěstujeme kulturu stálého zlepšování. Sdílíme zkušenosti a odborné znalosti svobodně a velkoryse, učíme se od sebe navzájem.

Aktivně hledáme možnosti, jak otevřeně pracovat napříč různými specializacemi a zeměmi. Snažíme se podporovat interní mobilitu a kariérní postup.

Pracujeme ve smíšených týmech složených z klientů a kolegů. Společně a s otevřenou myslí vedeme svět k našim společným cílům.

Podílíme se na školících programech Ipsosu jako účastníci, školitelé a rádci.

Klient na prvním místě

Klienti jsou pro nás vždy na prvním místě. Zaměřujeme se na dlouhodobé partnerství a rozumíme byznysu našich klientů, jako by byl náš vlastní.

Potřeby klientů mají přednost před našimi interními prioritami. Vždy se snažíme pro ně udělat něco navíc.

Jsme zodpovědní a spolehliví v zajišťování nejlepších řešení pro klienty napříč našimi specializacemi.

Dodržujeme své sliby týkající se vymezení výzkumu, termínů a rozpočtu. Práci děláme přesně na čas a napoprvé.

Jdeme dále, než výzkum samotný, abychom zajistili hlubší porozumění, které umožní našim klientům udělat lepší rozhodnutí. Vždy vnášíme určitý úhel pohledu.

Podnikatelský duch

Máme rádi dobré výzvy. Nikdy se nevzdáváme. Jsme vytrvalí a disciplinovaní.

Jsme jiní. Naše kultura povzbuzuje jednotlivce ke zkoušení nových, inovativních nápadů.

Jsme motivovaní. Pracujeme pečlivě a chytře a jsme schopni jednat rychle a rozhodně, když je to potřeba.

Bereme si osobní zodpovědnost za změnu hry.

Jsme orientovaní na výsledky. Peníze firmy a klientů utrácíme opatrně.

Hodnoty prostupující celou naší prací

 

Více si o aktivitách Ipsosu v oblastech společenské odpovědnosti můžete přečíst v globální zprávě Ipsos ZDE

Deset principů UN Global Compact

Lidská práva

1. Firmy mají podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva

2. Zároveň si mají být jisté, že se neúčastní porušování lidských práv v jakémkoli směru

Pracovní podmínky

3. Firmy mají uznat právo na sdružování zaměstnanců a uznat jejich právo na kolektivní vyjednávání

4. Nedovolit jakoukoli formu nucené práce

5. Zamezit dětské práci

6. A bránit jakékoli diskriminaci v zaměstnání

Životní prostředí

7. Firmy mají podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí

8. Účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí

9. A podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií

Protikorupční opatření

10. Firmy mají být proti všem formám korupce, včetně vyděračství a úplatkářství

Klíčové aktivity CSR

  • Založení Ipsos Foundation – Ipsos Nadace, která se zaměřuje na vzdělávání dětí pocházejících ze znevýhodněného prostředí
  • Založení CSR Committee - Rady společenské odpovědnosti, monitorující a zhodnocující pokrok Ipsosu v oblasti společenské odpovědnosti
  • Členství v UN Global Compact
  • Globální studie Taking Responsibility Survey uvádí všechny CSR aktivity realizované ve skupině Ipsos
  • Měření produkce skleníkových plynů, na které se zaměřujeme v 80% našeho businessu

V roce 2008 Ipsos definoval svůj program společenské odpovědnosti a následně se jako první firma ze sektoru výzkumu trhu připojil ke globální iniciativě OSN Global Compact.

 

Globální přístup Ipsosu ke společenské odpovědnosti v sobě zahrnuje tři kritické oblasti – sociální, společenskou a environmentální.

 

Ipsos je nezávislá společnost, která se řadí mezi přední globální výzkumné agentury. Jsme pyšní na naši práci, kterou dělá Ipsos pro své klienty již více než 40 let.


Společně vytváříme z Ipsosu jedinečnou společnost, která podporuje zájmy svých klientů, zaměstnanců i akcionářů.


Naše ambice je posunout výzkum na pozici jednoho z klíčových zdrojů k porozumění moderní společnosti a ekonomiky.


Naším cílem je, aby klienty naše práce těšila a byli na naši spolupráci stejně hrdí, jako jsme my.

87 zemí s Ipsos zastoupením

pro více informací klikněte ZDE

Proud to be IPSOS

Ipsos je nezávislá společnost, která se řadí mezi přední globální výzkumné agentury. Jsme pyšní na naši práci, kterou dělá Ipsos pro své klienty již více než 40 let.


Společně vytváříme z Ipsosu jedinečnou společnost, která podporuje zájmy svých klientů, zaměstnanců i akcionářů.


Naše ambice je posunout výzkum na pozici jednoho z klíčových zdrojů k porozumění moderní společnosti a ekonomiky.


Naším cílem je, aby klienty naše práce těšila a byli na naši spolupráci stejně hrdí, jako jsme my.

Proud to be IPSOS

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura